Leadership In You: Tính Nhất Quán

TINH NHAT QUAN

Muốn trở thành vĩ nhân, chìa khóa đầu tiên là chúng ta hãy thể hiện đúng con người của mình

Có đến 89% những gì chúng ta học được là từ thị giác, chỉ có 10% từ thính giác, và 1% từ các giác quan khác. Vậy nên nếu nhân viên càng nhìn thấy và nghe thấy lời nói và hành động của nhà lãnh đạo nhất quán vói nhau, thì họ càng nhất quán và trung thành với nhà lãnh đạo đó. Họ hiểu những gì họ lắng nghe. Họ tin những gì họ thấy.

Những gì mọi người cần không phải là một khẩu hiệu để nhìn mà là một hình mẫu để noi theo.

Tính nhất quán phản ánh hành động ít hơn phản ánh bản chất của chúng ta

1. Tính nhất quán tạo dựng sự tin tưởng

– Quyền hành không phải là quyền lực của ông chủ áp đặt lên nhân viên của mình, mà là khả năng gây ảnh hưởng đến nhân viên, khiến họ nhận thức và chấp nhận quyền lực ấy.

2. Tính nhất quán có giá trị ảnh hưởng lớn

– 71% là phẩm chất quan trọng nhất trong tổng số 16 phẩm chất giúp nâng cao tầm ảnh hưởng của một nhà quản trị

3. Tính nhất quán đưa đến những chuẩn mực cao

– Người lãnh đạo có thể từ bỏ tất cả ngoại trừ trách nhiệm với chính mình hoặc tổ chức của họ

– Quyền lời nào cũng chứa trách nhiệm, cơ hội nào cũng ẩn chứa một nghĩa vụ, sự sở hữu nào cũng ẩn chứa một nhiệm vụ

– Thiếu cá tính cũng làm con người ta hạn chế.

4. Tính nhất quán giúp xây dựng danh tiếng chứ không chỉ là hình ảnh

5. Tính nhất quán là hoàn thiện bản thân trước khi lãnh đạo người khác

6. Tính nhất quán tạo nên một nhà lãnh đạo thông minh và đáng tin cậy

7. Không dễ gì có được tính nhất quán

– Khi ta phản bội người khác, nghĩa là ta phản bội và bán rẻ chính mình

– Tính trung thực luôn là chất keo kết nối cuộc đời mọi người với nhau

– Khi của cải ra đi, chẳng có gì mất cả, khi sức khỏe không còn, vài thứ đã mất, khi đánh mất cá tính của mình, ta đã mất tất cả.

– Nhân viên mong đợi 4 điều từ lãnh đạo của họ: Chân thành, năng lực, tầm nhìn, khả năng truyền cảm hứng.