Phương pháp lập kế hoạch 5W1H2C5M

PLANNING SKILL – Khi được hỏi: “Bạn dự định sau này sẽ làm gì?”, các bạn trẻ thường trả lời: “Tôi sẽ làm chủ một doanh nghiệp, sẽ làm một diễn giả, muốn thành đạt, muốn cống hiến…”. Nhưng đa phần các bạn lại chưa hề có một kế hoạch rành…

Leadership In You: Tính Nhất Quán

Muốn trở thành vĩ nhân, chìa khóa đầu tiên là chúng ta hãy thể hiện đúng con người của mình Có đến 89% những gì chúng ta học được là từ thị giác, chỉ có 10% từ thính giác, và 1% từ các giác quan khác. Vậy nên nếu nhân…

Leadership In You: Lựa Chọn Ưu Tiên

Nguyên lý Pareto: 20% số người trong công ty có trách nhiệm tạo ra 80% thành công của công ty. Để tăng năng suất lao động của công ty, lãnh đạo phải áp dụng chiến lược sau: 1. Xác định 20% những nhân viên quan trọng nhất 2. Dành 80%…

Leadership In You: Gây Ảnh Hưởng

Lãnh đạo là ảnh hưởng không hơn không kém. Nếu bạn là lãnh đạo mà không ai đi theo, bạn đang chỉ dạo chơi Mọi người đều ảnh hưởng lẫn nhau trong cuộc sống Trong cuộc sống ít nhiều chúng ta đều ảnh hưởng lẫn nhau trong một lĩnh vực…