Leadership In You: Gây Ảnh Hưởng

Gay Anh Huong

Lãnh đạo là ảnh hưởng không hơn không kém. Nếu bạn là lãnh đạo mà không ai đi theo, bạn đang chỉ dạo chơi

Mọi người đều ảnh hưởng lẫn nhau trong cuộc sống

Trong cuộc sống ít nhiều chúng ta đều ảnh hưởng lẫn nhau trong một lĩnh vực nào đó thuộc về điểm mạnh của mình.

Chúng ta không bao giờ biết mình ảnh hưởng tới ai hoặc ảnh hưởng ở mức độ nào

Chỉ gặp một ai đó, trong một dịp nào đó, chỉ với câu nói của ai đó có thể thay đổi cả cuộc đời mình.

Đầu tư tốt nhất cho tương lai là tạo ra ảnh hưởng tốt từ hôm nay

Gây ảnh hưởng là kỹ năng có thể phát triển được

Năm cấp độ lãnh đạo:

Cấp độ 1: chức vị

Lãnh đạo dựa vào vị trí, chức vị và quyền hành, sự an toàn dự vào chức vị không dựa vào tài năng. Thường có được do bổ nhiệm, mọi người không phục tùng dựa vào chức vụ bên ngoài thẩm quyển nhà lãnh đạo

Cấp độ 2: sự chấp thuận (mối quan hệ)

Lãnh đạo là khả năng khiến mọi người làm việc cho bạn mà không vì nghĩa vụ. Bạn có thể yêu mọi người mà không lãnh đạo họ, nhưng bạn không thể lãnh đạo họ nếu không yêu họ

Cấp độ 3: định hướng kết quả

Người ta đến với nhau không chỉ vì mối quan hệ mà vì để hoàn thành mục tiêu đã đặt ra

Cấp độ 4: phát triển con người 

Lãnh đạo giỏi có khả năng phát huy tài năng của người khác

Lòng trung thành của đội ngũ kế cận với nhà lãnh đạo đạt tới mức độ cao nhất khi họ ngày càng trưởng thành dưới sự dìu dắt của nhà lãnh đạo. Quá trình đó diễn ra như sau: ở cấp độ 2, nhân viên quí mến nhà lãnh đạo, ở cấp độ 3 nhân viên khâm phục nhà lãnh đạo, tại cấp độ 4, nhân viên trung thành với nhà lãnh đạo.

Lãnh đạo dành được trái tim của mọi người bằng việc giúp họ tự phát triển bản thân

Càng lên cao, càng đơn độc —> cần đi qua đám đông thật chậm và mỉm cười và nhớ tên họ

Cấp độ 5: cá nhân

Càng lên cao, càng cần nhiều thời gian

Càng lên cao, quyết tâm càng phải lớn

Càng lên cao, càng dễ lãnh đạo

Càng lên cao, càng phát triển

Để tiến lên một cấp độ mới, bạn phải xác định rõ phẩm chất và hoàn thành chúng một cách xuất sắc ở những cấp độ dưới đây:

Cấp độ 1: chức vị/ quyền hành

– Hiểu rõ công việc của bản thân

– Hiểu rõ lịch sử của công ty

– Liên hệ lịch sử công ty với con người trong công ty (trở thành thành viên thật sự của công ty)

– Gánh vác trách nhiệm

– Luôn làm tốt công việc của bạn

– Làm được nhiều hơn mong đợi

– Đưa ra những ý tưởng sáng tạo để thay đổi và cải tiến

—> Như vậy bạn đã sẵn sàng chuyển sang cấp độ 2, để rèn luyện kỹ năng lãnh đạo cao hơn của mình

Cấp độ 2: Sự chấp thuận/ Các mối quan hệ

– Có tình cảm chân thành với mọi người

– Giúp đỡ mọi người làm việc với bạn thành công hơn

– Thấu hiểu nội tâm của mọi người

– Quan tâm tới mọi người hơn quan tâm tới qui trình

– Hãy làm để ai cũng có lợi, hoặc không làm gì cả

– Thu hút người khác tham gia làm việc cùng bạn

– Cư xử khôn khéo với những người khó tính

Cấp độ 3: định hướng kết quả

– Đề xướng và gánh vác trách nhiệm phát triển công ty

– Phát triển và theo đuổi mục đích để đề ra

– Biến nội dung công việc và nổ lực thực hiện trở thành phần không thể thiếu trong tuyên bố về mục đích phấn đấu

– Nâng cao hiệu quả công việc bắt đầu từ chính bạn

– Biết và làm những việc mang lại lợi ích lớn

– Truyền đặt chiến lược và tầm nhìn của công ty tới mọi người

– Trở thành tác nhân thay đổi, làm chủ quỹ thời gian

– Đưa ra những quyết định quan trọng, đem lại sự thay đổi lớn lao

Cấp độ 4: Phát triển con người / Tái tạo

– Nhận thức con người là tài sản giá trị nhất

– Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực

– Trở thành hình mẫu cho mọi người noi theo

– Tập trung nổ lực lãnh đạo 20% số nhân viên hàng đầu của bạn

– Tạo cơ hội thăng tiến cho những lãnh đạo chủ chốt của bạn

– Có khả năng thu hút những cá nhân tài năng để theo đuổi một mục tiêu chung

Cấp độ 5: Cá nhân/ sự tôn trọng

– Đi theo bạn là những người trung thành và sẵn sàng hy sinh vì bạn

– Bạn đã mất nhiều năm đào tạo nên những nhà lãnh đạo

– Bạn trở thành một chính khách/ một chuyên gia tư vấn được mọi người công nhận

– Niêm vui lớn nhất của bạn là nhìn thấy những người khác trưởng thành và phát triển

– Bạn vượt trội hơn công ty của mình