Bài học thay đổi cuộc sống #3 Cách nhìn cuộc sống

Trong cuộc sống rất nhiều lần chúng ta đối mặt với rất nhiều khó khăn thử thách khác nhau. Và chúng ta mỗi người có những cách nhìn và phản ứng khác nhau về thử thách.

Đừng mong cuộc đời này không có khó khăn thử thách, hãy mong mình đủ trưởng thành để tìm ra giải pháp cho những khó khăn thử thách đó.

Nếu tập trung vào khó khăn thì khó khăn vẫn còn, nếu tập trung vào giải pháp thì khó khăn biến mất.

Thân tặng bạn một mẫu chuyện thật hay và ý nghĩa về cách chuyển hóa cách nhìn, và thay đổi kết quả.

0003

——

Có một bà lão biệt danh “mụ già hay khóc”. Trời mưa mụ cũng khóc, trời không mưa mụ cũng khóc.

Có người hỏi bà:

– Bà lão ơi, sao bà lại khóc?

– Tôi có hai con gái, cô chị bán giày vải, cô em bán dù che mưa. Khi trời nắng ráo, lão nghĩ tới cô em bán dù không bán được, lão khóc. Khi trời mưa, lão lại lo cho con chị không có khách hàng mua giày vải, lão khóc.

Người kia nói:

– Sao lão không nghĩ khi trời nắng đẹp, cô chị bán rất nhiều giày vải. Và khi trời mưa, cô em bán rất nhiều dù?

– À, ông có lý.

Từ đó mụ già hay khóc không còn khóc nữa, bà suốt ngày cười dù mưa hay nắng – ST –