Bài học thay đổi cuộc sống #2 Định mệnh trong tầm tay

Thời xưa có vị tướng quyết tấn công địch dẫu quân địch mạnh hơn gấp nhiều lần

Trên đường tiến quân, ông dừng chân ở một đền thờ cầu nguyện, xin giúp đỡ. Sau đó, ông rút ra một đồng xu và nói lớn với quân sĩ:

– Bây giờ, ta sẽ lấy đồng xu để xin keo. Nếu là sấp, quân ta sẽ thắng còn ngửa thì quân ta sẽ bại.

– Chúng ta phó mặc mạng sống cho định mệnh. Đồng xu bay lên, xoay mấy vòng và rơi xuống đất.

– Sấp rồi! Chúng ta sẽ thắng! Hãy xông lên chà nát quân thù!

– Ba quân reo hò phấn khởi.

Sau trận chiến, toàn bộ quân địch hùng hậu đông đảo bị đánh bại hoàn toàn. Vị phó tướng vui vẻ nói với tướng quân:

– Không ai có thể thay đổi được bàn tay định mệnh

– Tướng quân chỉ mỉm cười không đáp. Ông xòa tay đưa đồng tiền ra. Cả hai mặt đồng xu đều là mặt sấp (ST)

Thiên đàng rất công bằng đối với tất cả mọi người, không thiên vị dành riêng cho ai. Sự giúp đỡ duy nhất mà bạn có được là chính bản thân bạn. Mọi thành bại trong đời bắt đầu từ bạn và kết thúc từ bạn.