{115/1000} BAO NHIÊU LẦN BẮN TRƯỢT ĐỂ CÓ MỘT LẦN BẮN TRÚNG ?

Tôi chưa thấy ai thành công mà không trải qua những lần thất bại, trừ duy nhất một người đó là người không làm gì cả.


Để bắn trúng được đích thì bạn phải bắn trượt nhiều lần

Để đứng dậy thì bạn phải vấp ngã

Để thành công bạn phải trải qua nhiều thất bại

Làm gì có chuyện thành công ngay được

Thành công cần luyện tập liên tục

#About_Me: http://vominhthuan.commy-story/