{116/1000} HẠNH PHÚC ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ ĐỦ LỚN CHẤP NHẬN SỰ KHÁC BIỆT VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH

Nếu chúng ta vẫn còn chưa hạnh phúc với những gì mình đang có, thì bên dưới đây là nguyên tắc để chúng ta tăng trưởng dần niềm vui hạnh phúc trong cuộc đời mình.

Tâm hồn chúng ta như nước, nắm muối sẽ làm ly nước mặn đi, nhưng nắm muối không làm cho hồ nước mặn thêm

Tâm hồn ta nhỏ hẹp sẽ rất nhiễm mặn bởi những thứ xung quanh

Tâm ta sẽ lớn dần, như từ ly nước chuyển sang chậu nước, rồi hồ nước…

Khi tâm hồn ta rộng mở, không gì có thể nhiễm mặn tâm hồn ta

Khi những thứ xung quanh vẫn làm ta phiền muộn, đó là tâm ta vẫn còn nhỏ

Hạnh phúc đơn giản chỉ là đủ lớn để chấp nhận sự khác biệt với những người xung quanh mình

Buông bỏ, không bám víu, và chấp nhận để tâm hồn dần rộng mở…

#About_Me: http://vominhthuan.commy-story/