{114/1000} ĐÃ BAO LÂU RỒI CHÚNG TA CHƯA THAY ĐỔI

Thế giới đang thay đổi từng ngày, nếu không thay đổi chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau

Nhiều anh chị em chia sẻ rất muốn thay đổi được được tốt hơn, nhưng chỉ muốn mà chưa ra quyết định thay đổi ngay lặp tức.

Tại sao chúng ta vẫn làm công việc hiện tại?

Tại vì nó tạo ra thu nhập lo cho cuộc sống của mình? Vậy thu nhập hiện tại có đảm bảo không? Nếu có thì đâu nhất thiết phải thay đổi. Nếu không, tại sao không chịu thay đổi?

Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của đa phần chúng ta là học gì ra làm cái đó

Nhà trường chỉ giáo dục nghề nghiệp, tức đào tạo chúng ta trở thành mắc xích để lắp vào cổ máy của một doanh nghiệp nào đó, khi mắc xích của chính bạn yếu đi, người chủ sẽ sẵn sàng thay mắc xích khác tốt hơn

Để tồn tại trong trường đời, chúng ta cần được giáo dục tài chính, giáo dục lập nghiệp.

Nếu muốn tốt hơn trong cuộc sống, hãy thay đổi bản thân tốt hơn ngay trong hôm nay, chỉ có thay đổi ngay hôm nay, thì bạn mới không bị bỏ lại phía sau vì ngày mai sẽ khác.

#About_Me: http://vominhthuan.commy-story/