Thành công có cần vội vã?

Bạn thân mến,

Lời đầu tiên chúc bạn một ngày thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc!

Hãy đọc qua mẫu chuyện bên dưới để suy ngẫm nhé.

Một tiểu hòa thượng phụ trách quét dọn lá rơi trong chùa, mỗi ngày phải tốn rất thời gian mới quét xong. Có người nói với cậu rằng: “Trước khi quét dọn cậu hãy dùng sức rung cây cho lá rụng hết, sau đó hẵng quét, như vậy ngày mai sẽ không cần phải quét nữa”.
Tiểu hòa thượng cảm thấy có lý, vui vẻ làm theo, thế nhưng ngày hôm sau, lá vẫn rơi đầy sân chùa.

Kết luận: Bất luận hôm nay bạn có nỗ lực thế nào, thì ngày mai lá vẫn rơi. Dục tốc bất đạt, làm tốt chuyện của ngày hôm nay, chính là có trách nhiệm với cuộc đời của mìnhkien tri

Trong quyển “Lãnh đạo không chức danh” của Robin Sharma có ý: Nếu mình hiểu mình là ai, làm tròn trách nhiệm của mình trên các việc cần phải làm hàng ngày, bạn chính là nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới. Bởi lãnh đạo bản thân là lãnh đạo khó nhất.

Một trong những yếu tố để kinh doanh thành công đó là KIÊN TRÌ = KIÊN ĐỊNH + LÌ. Nhưng không ít người cứ làm việc A vài tháng không đạt, lại nhảy sang chuyện B, rồi chuyện C…suốt cuộc đời họ không thu gặt được bất kỳ thành quả nào, ngoài những mớ bồng bông hiểu biết lộn xộn những thứ mà họ gặp.

Bạn của Thuận, chỉ cần xác định rõ MỤC TIÊU CUỘC ĐỜI, tìm ra CÔNG CỤ TỐT HỢP THỜI và KIÊN TRÌ thực hiện nó, thành công sẽ đến với bạn.

Cho sự thành công của bạn

Võ Minh Thuận | 0932 658 966