{97/1000} THÁI ĐỘ QUYẾT ĐỊNH TƯƠNG LAI CỦA BẠN

Giàu có hay nghèo khó đều là sản phẩm của tư duy. Không thể có trái ngọt khi chúng ta gieo hạt đắng, không thể có thành tựu ngọt ngào khi gieo những suy nghĩ tiêu cực

Suy nghĩ tích cực giúp chúng ta học hỏi từ trường đời

Đổ lỗi không tạo ra những con người giá trị

Đổ lỗi khách hàng, khách hàng không đến với bạn

Thơ ơ với khách hàng, khách hàng không đồng hành cùng bạn

Phàn nàn khách hàng, khách hàng không làm bạn tốt hơn

Chỉ khi mình thay đổi thì thế giới này mới thay đổi

Khi thay đổi thái độ, bạn sẽ liên tục tiến lên

#About_Me: http://vominhthuan.commy-story/