{96/1000} SAI THÌ SỬA, KHÔNG HÀNH ĐỘNG KHÔNG BAO GIỜ CÓ KẾT QUẢ

Nhiều người từ bỏ ước mơ không phải vấp bởi những thất bại mà là sợ thất bại đến nỗi không dám hành động.

Đặc trưng chung của mọi người là ai cũng có nổi sợ

Và đặc trưng chung của những người thành công là dám hành động để vượt lên nổi sợ đó

Không hành động không bao giờ chiến thắng được bản thân mình

Không hành động không bao giờ ngộ và học ra được điều gì

Không hành động không bao giờ nâng cao được năng lực chuyên môn

Không hành động không bao giờ tạo lập ra giá trị

Không hành động không bao giờ thoát khỏi cảnh lệ thuộc người khác

Không hành động không bao giờ thoát khỏi cảnh nghèo túng

Không hành động không bao giờ thay đổi cuộc sống

Không hành động không bao giờ có kết quả

Sai thì sửa, đứng lên sửa sai và đi tiếp

Một điều chúng ta hãy nhớ rằng, càng sợ thì càng phải hành động để chế ngự nổi sợ đó

#About_Me: http://vominhthuan.commy-story/