{73/1000} CHÌA KHÓA TÁI LẬP CUỘC ĐỜI NHƯ MONG MUỐN

Theo chia sẻ của các triệu phú tự thân, những gì chúng ta tập trung suy nghĩ liên tục về nó, nó sẽ diễn ra. Điều này đúng cả suy nghĩ về những điều mong muốn và những điều không mong muốn

Đôi lúc bạn giật mình khi thấy tại sao khó khăn chồng lấy khó khăn bao quanh mình

Sự cố chồng chất sự cố liên tục đến với mình, rắc rối chồng chất rắc rối không mời mà đến

Có người lại thấy những nguồn lực tốt đẹp, những con người tốt đẹp, những cơ hội tốt đẹp và những kết quả tốt đẹp luôn đến với mình

Sự khác biệt duy nhất “là những gì chúng ta tập trung suy nghĩ hàng ngày”

Khi điều hướng và tập trung suy nghĩ về “những điều MONG MUỐN”, chúng ta thu hút những nguồn lực, những con người,… đến giúp chúng ta thực hiện những điều ấy

Khi tập trung suy nghĩ về “những điều KHÔNG MONG MUỐN”, chúng ta cũng thu hút những nguồn lực, những con người,…đến hiện thực hóa những điều không mong muốn đó

Làm sao để luôn tập trung vào những điều chúng ta MONG MUỐN:

  1. Phải có danh sách những điều chúng ta mong muốn
  2. Hình ảnh hóa tất cả những điều mình MONG MUỐN và dán nó lên bàn làm việc, lên tường, lên tủ lạnh, máy tính, điện thoại, ngay cả trong toilet… làm sao để những hình ảnh mong muốn đó luôn hiện diện trong tâm trí của bạn, từ đó bạn sẽ thu hút nó đến với mình
  3. Tập trung suy nghĩ về những điều mong muốn gần (mục tiêu nhỏ) trước, rồi tới mục tiêu lớn
  4. Mỗi ngày 02 lần, mỗi lần 10-15 ngồi tĩnh tâm, hình dung và tưởng tượng một cách sinh động, chân thật, đầy cảm xúc về những điều mong muốn ấy (trong thước phim tưởng tượng ấy, bạn chính là nhân vật chính, được trải nghiệm hết các cảm xúc tuyệt vời nhất)
  5. Khi phát khởi bất kỳ suy nghĩ KHÔNG MONG MUỐN nào, hãy ý thức nó, và tạm gát nó qua một bên, điều hướng suy nghĩ về những điều MONG MUỐN. Và tự hỏi “Mình muốn điều gì trong tương lai?”
  6. Tuyệt đối tin tưởng về những điều mình mong muốn, và loại bỏ những nghi ngờ (nhưng, có lẻ, chắc mình không làm được, mà sao mục tiêu đó có vẻ cao quá, tại vì….)
  7. Phải biết tha thứ những lỗi lầm của bản thân và từ đó tha thứ cho người khác
  8. Biết ơn bản thân, cha mẹ, con cái, cộng sự, cuộc đời đã cho mình được tồn tại và cống hiến giá trị
  9. Dần dần bạn sẽ tìm thấy công cụ (công việc kinh doanh nào đó) để thực hiện những điều MONG MUỐN ở trên

#About_Me: http://vominhthuan.commy-story/