4 yếu tố linh hồn của doanh nghiệp

Chào bạn,

Chúc bạn một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc!

Cho dù chúng ta đã, đang và chuẩn bị startup ở qui mô nào, cho dù bạn mới bắt đầu có ý tưởng để ra làm riêng, để thử sức kinh doanh một thứ gì đó.

Ngoài phát triển bản thân là nền tảng để doanh nghiệp bạn tồn tại vững chắc. 4 yếu tố sau đây là linh hồn dẫn dắt doanh nghiệp bạn vượt qua mọi con sóng thử thách đầy khắt nghiệt:

Core values

1/ Xây dựng VĂN HÓA doanh nghiệp

Văn hóa là thứ không đo điếm được. Nó là nền tảng tin thần, là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, là phong cách lãnh dạo của chủ doanh nghiệp, là chất keo kết dính, là thỏi nam châm để định hướng 3 tiêu chí còn lại đi theo. 

Văn hóa là thứ khi nhắc đến nó, người ta biết ngay tới doanh nghiệp đó, tới những con người đó, là thứ mà đi đâu mọi thành viên trong doanh nghiệp đều nhớ tới nó, nó là thứ khiến thành viên gắn bó với doanh nghiệp như con chiêng phải đi nhà thờ, hay phật tử nhớ chùa…

Không có văn hóa, doanh nghiệp sẽ phát triển rời rạc, thiếu đoàn kết, thiếu thống nhất…

New-Picture-1

2/ Thiết lặp MỤC TIÊU/TẦM NHÌN cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp sẽ không thu hút nhân tài nếu doanh nghiệp không biết đi đâu về đâu. Trước sau doanh nghiệp cũng lẩn quẩn và phá sản

Mục tiêu phải xây dựng theo tiêu chí SMART. Mục tiêu và tầm nhìn của doanh nghiệp cũng là mục tiêu tầm nhìn của người lao động thì doanh nghiệp mới phát triển trường tồn

3/ Xây dựng CHIẾN LƯỢC phát triển (qui trình, công cụ)

Khi đã có văn hóa, có mục tiêu rõ ràng, mà không có qui trình, công cụ làm việc (chiến lược) phát triển. Doanh nghiệp cũng chỉ loay hoay và đi tới chỗ bế tắc

Chiến lược sẽ giúp doanh nghiệp có sự đồng nhất trong việc sử dụng công cụ lao động, hiệu quả lao động. Thiếu chiến lược, mạnh ai nấy làm, không còn qui trình qui chuẩn, doanh nghiệp ra đi…

4/ Xây dựng TIÊU CHÍ NHÂN SỰ (thu hút nhân tài)

Thà có 1,2 nhân tài còn hơn có 100 – 200 người không làm được việc.

Chủ doanh nghiệp phải hình dung ra đội ngũ của mình là những con người có những phẩm chất như thế nào, họ sẽ đi theo văn hóa, mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp hay không? Từ đó đặt ra những tiêu chí tuyển dụng phù hợp, nhằm tiếc kiệm thời gian cũng như tài chính trong việc mở rộng hệ thống nhân sự.

Cho sự thành công của bạn

Võ Minh Thuận