{128/1000} BÍ MẬT SỨC MẠNH ĐÒN BẨY RẤT NHIỀU NGƯỜI CHƯA BIẾT

Có một bí mật mà chúng ta chưa biết về thế giới của những người giàu. Đây được xem là công thức chung để họ tạo ra dòng chảy thu nhập thụ động. Bạn đã từng nghe khái niệm “Bội Số”. Không có bất kỳ một triệu phú nào trên thế giới mà không sử dụng công thức này để làm giàu.

Tại sao chúng ta chưa có thành tựu? Tại vì chúng ta vẫn làm việc một mình. Hãy để tôi cho bạn một công thức về một hệ thống bội số.

1/ KFC:

– Có 32.000 cửa hiệu trên thế giới

– Mỗi cửa hiệu mở cửa trung bình 10h/ngày. Lợi nhuận trung bình 100$/ngày/cửa hiệu

– KFC mẹ sẽ hưởng 4% phí nhượng quyền trên doanh thu KFC con mang lại (=4$/ngày/cửa hiệu)

Như vậy, Mỗi ngày KFC mẹ có:

– 4$x32.000 = 128.000$ = 2.5 tỷ VNĐ/ 1 ngày

– 10hx32.000 = 320.000h/ 1 ngày

2/ Cuộc đời chúng ta:

– 40 năm làm việc, mỗi năm làm 50 tuần, mỗi tuần làm 40h –> Tổng là 40x50x40=80.000h/1 đời người

– Thu nhập trung bình một năm là 120tr, 10 năm là 1.2 tỷ VNĐ, 40 năm là 4.8 tỷ VNĐ/ 1 đời người

Hãy so sánh:

– Về thời gian: Mỗi ngày KFC mở cửa (320.000 h) = 4 cuộc đời bạn làm việc (80.000 h)

– Về thu nhập: 2 ngày KFC mở cửa (5 tỷ VNĐ) > 1 cuộc đời bạn làm việc (4.8 tỷ VNĐ)

Đây chính là một bí mật mà không phải ai may mắn được biết.

Robert Kiyosaky, tác giả bộ sách nổi tiếng trên thế giới đã từng nói “Người giàu tìm kiếm và phát triển một hệ thống kinh doanh, người nghèo đi tìm công việc làm thuê cho hệ thống nào đó”.

#About_Me: http://vominhthuan.commy-story/