{103/1000} TÀI SẢN VÀ TIÊU SẢN, NGUYÊN TẮC CỦA SỰ GIÀU CÓ

Nguyên tắt của sự giàu có là không cần nhiều tiêu sản

Những gì mua sau đó mất giá và phải tốn tiền bảo trì, duy trì nó hoạt động gọi là tiêu sản: đồng hồ đắc tiền, điện thoại đắc tiền ít phục vụ công việc, quần áo đắc tiền chưa cần thiết cho công việc, xe đắc tiền mà công việc chưa cần, nhà đắc tiền chỉ để ở…

Những gì mua sau đó có thể sản sinh ra thêm tiền cho bạn gọi là tài sản: bất động sản cho thuê, máy tính phục vụ công việc kinh doanh, điện thoại phục vụ kinh doanh, cơ hội kinh doanh,…

Người nghèo tập trung vào tiêu sản

Người giàu tập trung vào tài sản

Hãy kiểm tra lại xung quanh bạn xem tài sản và vô sản cái nào đang nhiều hơn? Và tập trung gia tăng tài sản lên nhé.

P/S: Không biết bạn gái kế bên là tài sản hay tiêu sản của mình đây nữa

#About_Me: http://vominhthuan.commy-story/