{102/1000} TÀI NĂNG VÀ NĂNG LỰC CỦA BẠN PHỤC VỤ Ở ĐÂU ?

Tôi chứng kiến rất nhiều người rất tài năng, họ có đủ phẩm chất để cống hiến nhiều hơn cho xã hội, nhưng cuối đời họ sống chật vật bên cạnh tài năng của mình. Theo bạn tại sao vậy?

Nếu quan sát, chúng ta thấy những người có nhiều thành tựu trong cuộc sống không phải vì họ có tài năng hơn chúng ta, mà vì họ biết sử dụng tài năng sở trường của họ để cống hiến và phục vụ cho nhiều người hơn chúng ta mà thôi

Thu nhập của bạn tỷ lệ thuận với số người mà bạn phục vụ

Tôi đã từng nghe “muốn có triệu đô phải phục vụ triệu người”

Muốn phục vụ nhiều người bạn cần hợp tác cùng người khác

Số người phục vụ càng lớn thì bạn cần có nhiều người cộng sự đồng hành

Một con én không làm nên mùa xuân

Xe gắn máy mất một bánh không chạy được

Xe oto mất 1 bánh cũng không chạy được

Thiên nhiên mất đi một mảng động thực vật tự khắc mất cân bằng sinh thái, thiên nhiên cũng biết nương tựa vào nhau

Hãy tìm cách phục vụ nhiều người, bạn sẽ có nhiều thành công và nhiều hạnh phúc

Thành công, hạnh phúc = f (phụng sự)

#About_Me: http://vominhthuan.commy-story/