{94/1000} VÌ SAO NHIỀU NGƯỜI CHƯA CÓ CÁI HỌ ĐANG CẦN?

Vì sao bạn không có huy chương maraton?

Lý do….vì bạn không tham gia trò chơi đó

Bạn không có cái gì đó vì bạn không tham gia dành lấy nó

Bạn không bán được hàng vì không tham gia trò chơi bán hàng

Bạn không làm chủ vì không tham gia trò chơi lập nghiệp

….

Tất cả trong cuộc sống này, chúng ta không thể có cái thứ mà chúng ta không làm

Nếu hôm nay mình chưa có một cái gì đó, hãy hỏi mình đã làm để có điều đó chưa?

#About_Me: http://vominhthuan.commy-story/