{92/1000} CUỘC ĐỜI CÓ LÊN CÓ XUỐNG, NHƯNG CHÚNG TA PHẢI LUÔN KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU

Không ít người mất trắng gia tài sau một đêm, và họ cũng gầy dựng lại nhiều hơn những gì trước đó

Nhưng cũng có người thu mình lại sao những vấp váp nhỏ của cuộc đời

Cuộc chiến sinh tồn với cuộc sống giống như cuộc chiến với con quái vật, một là chúng ta chết hai là con quái vật chết

Hãy hít đất, chạy bộ, aerobic, zumba… nhiều hơn người khác mỗi ngày

Hãy ngủ ít hơn người khác 30 phút mỗi ngày

Hãy đọc sách nhiều hơn người khác 30 phút mỗi ngày

Hãy làm việc nhiều hơn người khác mỗi ngày

Hãy học hỏi nhiều hơn người khác 30 phút mỗi ngày

Hãy lập kế hoạch chi tiết hơn người khác mỗi ngày

Hãy dành thời gian chất lượng cho gia đình, con cái mỗi ngày

Xã hội có thể quật ngã bạn, nhưng bản thân bạn là người duy nhất có chịu đứng lên tạo dựng giá trị và di sản hay không mà thôi

#About_Me: http://vominhthuan.commy-story/