{90/1000} HI, BẠN SẼ LÀM GÌ TRONG NGÀY HÔM NAY?

Thức dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng và bắt tay vào những công việc đầy chán ngắt ư? Không, bạn không cần làm như thế, vì bạn còn có tôi bên cạnh giúp bạn làm những điều ý nghĩa hơn

Hãy khởi động một chút chân tay với bài Cardio hoặc hít 150 cái hít đất nào, tin tôi đi, mồ hôi sẽ đầm đìa như tắm cho xem

Nào, giờ quay về luyện não với 30 trang sách, chất lượng cuộc sống của bạn sau vài năm nữa nằm ở 30 trang sách này.

Kế tiếp, bắt tay vào xây dựng kế hoạch cho ngày mới, chất lượng nguyên ngày của bạn phụ thuộc hoàn toàn vào thời điểm lập kế hoạch này

Hành động ngay với 1 hoặc 2 việc quan trọng nhất đã được lập ở trên nhé, nó sẽ quyết định cuộc sống của bạn sau 3-5 năm nữa đấy

Bây giờ, bạn có thể nghĩ ngay tới việc ăn sáng và bắt đầu đầy hứng khởi với những công việc trong bản kế hoạch của bạn rồi

Đơn giản vậy thôi, nhưng nó thay đổi cuộc sống bạn mãi mãi đấy.

#About_Me: http://vominhthuan.commy-story/