{87/1000} BẠN ĐÃ CÓ KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG CHO CUỘC ĐỜI MÌNH?

Không có trận chiến nào diễn ra mà không có kế hoạch, và cũng không có trận chiến nào kết thúc đều đúng kế hoạch, và phần lớn đều thực thi trên rất nhiều kế hoạch dự phòng

Khi bắt đầu thi đại học, cũng chọn ít nhất 02 trường để đảm bảo dự phòng

Khi đi xin việc, cũng xin ít nhất 02 công ty để đảm bảo dự phòng

Khi lập kế hoạch cho một dự án nào đó, cũng có 02 kế hoạch để đảm bảo dự phòng

Khi lên kế hoạch đi du lịch, cũng có kế hoạch dự phòng

Trong doanh nghiệp, cấp phó là dự phòng cho cấp trưởng, đảm bảo khi cấp trưởng ra đi thì cấp phó thay thế ngay

Dự phòng để có sự đảm bảo trước các bất ổn đang rình rập và sẵn sàng đổ ập vào chúng ta.

Nếu không có dự phòng, hậu quả rất đơn giản đó là MẤT TRẮNG

Ngay cả chiếc xe cũng có bánh xe dự phòng luôn chở theo phía sau

Vậy chúng ta đã có kế hoạch dự phòng nào cho chúng ta?

#About_Me: http://vominhthuan.commy-story/