{120/1000} CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH CHỦ DOANH NGHIỆP

#01 NHÓM CHUYÊN GIA

Được đào tạo trở thành người chuyên nghiệp trong một lĩnh vực nào đó

Họ là người làm công tác chuyên môn: kỹ sư, bác sĩ, luật sư, giáo viên, nhân viên bán hàng,…

Chuyên gia là người tạo ra tiền cho doanh nghiệp

Nhóm này có làm là có tiền, hết làm hết tiền

Thu nhập giới hạn do thời gian làm việc giới hạn

#02 NHÓM QUẢN LÝ

Tạo ra môi trường thuận lợi để nhóm chuyên gia làm việc có hiệu quả cao

Nhóm này có làm là có tiền, hết làm hết tiền

Thu nhập giới hạn do thời gian làm việc giới hạn

#03 CHỦ DOANH NGHIỆP

Cung cấp nguồn lực mà nhóm quản lý và nhóm chuyên gia cần

Dạy những người khác làm giống như mình

Tạo ra giá trị lớn cho xã hội

Khi tạo ra được hệ thống vận hành hiệu quả thì không làm vẫn có tiền

Nguyên tắc để nhóm chuyên gia và nhóm quản lý trở thành chủ doanh nghiệp là học cách dạy người làm những việc giống mình

#About_Me: http://vominhthuan.commy-story/