{109/1000} KHÔNG LÀM ĐƯỢC ĐÂU, CẢN TRỞ TA SUỐT ĐỜI

Dù biết làm thì người ta vẫn bảo không làm được đâu, đây là kiểu tư duy rào cản rất lớn cho sự thành công

Sếp chưa chấm dứt câu đề nghị, đã nhận được phản hồi em không làm được đâu

Đối tác chưa hoàn tất bài báo cáo hợp tác, đã bảo tôi không làm được đâu

Khách hàng chưa hỏi hết câu, đã bảo không bán được đâu

Đồng nghiệp chưa nói hết câu, đã bảo khó quá bỏ qua đi

Kiểu suy nghĩ này luôn có trong mỗi người chúng ta, tuy nhiên mức độ nhiều ít tùy thuộc vào khả năng rèn luyện và khống chế những yếu tố sau:

  1. Năng lực chuyên môn: chưa được đào tạo để tự tin về năng lực chuyên môn, nên tư duy không làm được sẽ xuất hiện
  2. Sợ thất bại: cái này phổ biến nhất, chưa làm đã nghĩ tới những khó khăn và thất bại, nên đưa đến tư duy không làm được để bao biện
  3. Lười biếng: đây là nguyên nhân lớn, sợ lao động, muốn hưởng thụ, ngồi không xơi nước, ngại làm việc nên tư duy không làm được đâu để bảo vệ cho sự lười biếng này

Về năng lực chuyên môn và sợ thất bại có thể khắc phục nếu chịu khó lắng nghe, học tập, và nằm trong môi trường những người hành động liên tục

Còn lười biếng là vô phương cứu chữa, nó sẽ gặm nhấm sự tự tôn, lòng kiêu hãnh, danh dự, nhân cách, thành công và hạnh phúc cả đời người.

#About_Me: http://vominhthuan.commy-story/