{106/1000} CÓ CÁCH NÀO RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH ĐẾN MỤC TIÊU ?

Khoảng cách mục tiêu được đo giữa hai điểm, điểm đầu là hiện trạng chúng ta đang đứng trong xã hội, và điểm kết thúc là mục tiêu hướng đến trong tương lai

ĐẦU TIÊN CHÚNG TA PHẢI NHẬN THỨC RÕ MÌNH ĐANG Ở ĐÂU ?

Chúng ta là ai ?

Chúng ta đang làm cái gì ?

Thu nhập mỗi tháng bao nhiêu ?

Cách tạo ra thu nhập bằng cách nào ?

Mức độ ảnh hưởng của mình tới người khác ra sao ?

Ai đã và đang đồng hành cùng bạn ?

Những bất ổn nào đang rình rập và sẵn sàng đổ ập vào người chúng ta…?

ĐIỂM KẾT THÚC, TỨC LÀ NHỮNG MONG MUỐN TRONG CUỘC ĐỜI CỦA CHÚNG TA

Chúng ta muốn sức khỏe mình như thế nào trong thời gian tới ?

Chúng ta muốn những mối quan hệ xung quanh mình như thế nào ?

Chúng ta muốn tài chính tăng trưởng ra sao ?

Chúng ta muốn công việc, sự nghiệp phát triển thế nào ?

Chúng ta muốn cuộc sống cảm xúc, tinh thần ổn định bao nhiêu ?

Khi xác định rõ ràng điểm xuất phát và điểm kết thúc, thì khoảng cách đến mục tiêu của bạn mới được đo lường

CÓ CÁCH NÀO RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH TỚI MỤC TIÊU KHÔNG?

Tôi xin trả lời rằng “KHÔNG”, khoảng cách không bao giờ thay đổi, giống như từ HCM ra HN bao nhiêu km là bao nhiêu km, không đổi

VẬY BẠN LÀM GÌ TIẾN TỚI MỤC TIÊU MỘT CÁCH NHANH NHẤT ? DUY NHẤT MỘT THỨ ĐÓ LÀ “TĂNG TỐC MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN” BẠN LÊN

Nắm bắt những cơ hội và những công cụ tốt hơn những gì hiện tại (giống như đi máy bay sẽ nhanh hơn đi bộ như hiện tại)

Tìm những người thầy hiền trí để kích hoạt tiềm năng bên trong bạn

Không ngừng học tập từ tài liệu tinh hoa liên quan để tăng trưởng nội lực và năng lực

Chơi với những người bạn cùng tiến để cất cánh tốc độ của bạn

Liên tục hành động và đúc kết điều chỉnh sau những lần hành động

#About_Me: http://vominhthuan.commy-story/