THE MODERN NETWORKER WEBCLASS

"3 Bí Mật Để Tuyển Mộ Những Thành Viên Mới Năng Động Vào Hệ Thống Kinh Doanh Của Bạn Một Cách Tự Động"

(mà không cần đụng đến danh sách bạn bè, người thân, thậm chí không cần đến việc gửi tin nhắn làm quen và tuyển dụng người lạ trên mạng xã hội mỗi ngày)