Boom! Đăng Ký Thành Công

Quan trọng làm ngay: Một email đã gửi đến cho bạn, vui lòng check mail để nhận link tham dự. Email có thể nằm trong các thư mục khác ngoài hộp Inbox. Trong trường hợp tìm mãi không thấy thì bấm vào đây  để xem hướng dẫn.


Webinar Bắt Đầu Sau:

0

days

0

hrs

0

mins

0

secs

Dành ra 1 giờ 10 phút

Hội thảo trực tuyến này có thời lượng 1 giờ 10 phút. Đảm bảo bạn dành riêng ra khoản thời gian này trong lịch của mình.

Có mặt sớm

Dung lượng hội thảo trên web chỉ giới hạn 100 người. Hãy có mặt sớm trước 10 phút để đảm bảo có chỗ.

Sử dụng laptop/PC

Để có trải nghiệm học tập tốt nhất, bạn nên xem trên laptop hoặc máy tính để bàn, không xem trên điện thoại.

Quà Tặng Khi Tham Dự

Hướng Dẫn Đỉnh Cao Về
Internet Marketing

Cẩm Nang Kinh Doanh Online Toàn Tập