Business

Business
02 hours
6,990,000 vnđ 1 vnđ
Bạn đang vướng mắc điều gì? ❌ Bạn đang gặp khó khăn khi bắt đầu việc học kinh doanh khởi nghiệp? ❌ Bạn không xác định được rõ thị trường mục tiêu m...
5 Lectures
02 hours
Add to Wishlist
6,990,000 vnđ 1 vnđ
Business
03 hours
2,999,000 vnđ 1,999,000 vnđ
Tiktok hiện là mạng xã hội thu hút người dùng nhanh nhất thế giới. Chỉ trong vòng hơn 3 năm, Tiktok đã đạt con số trên dưới 1,5 tỷ người dùng, sẽ l...
03 hours
Add to Wishlist
2,999,000 vnđ 1,999,000 vnđ
Business
03 hours
1,499,000 vnđ 499,000 vnđ
Hiện nay, xây dựng Video Marketing ấn tượng và chuyên nghiệp không hề sự dễ dàng đối với các mô hình kinh doanh nhỏ. Họ bị giới hạn bởi 1 trong 3 y...
Advanced
20 Lectures
03 hours
Add to Wishlist
1,499,000 vnđ 499,000 vnđ
Business
03 hours
999,000 vnđ 299,000 vnđ
Hàng ngày chúng ta tiếp nhận hàng loạt thông tin liên quan đến thương hiệu sản phẩm qua nhiều kênh thông tin khác nhau. Cũng giống như thương hiệu ...
Advanced
8 Lectures
03 hours
Add to Wishlist
999,000 vnđ 299,000 vnđ