Bạn Cần Xác Nhận Email

Một Email vừa gửi tới hộp thư của bạn.

Tựa đề của email là: XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ - NHẬN QUÀ TẶNG

Bạn mở email ra, bấm vào đường link bên trong để xác nhận. Nếu check mail mà không thấy, bạn kiểm tra trong thư mục SPAM/BULK hoặc UPDATE hoặc PROMOTIONS