CÁC CHỈ SỐ CỦA MỘT DOANH NGHIỆP HẠNH PHÚC

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH CỘNG SỰ VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP HẠNH PHÚC CÙNG THUẬN

 

Chúng ta nổ lực hàng ngày để chinh phục các mục tiêu trong cuộc sống, để chúng ta xây dựng gia đình hạnh phúc hơn, để chúng ta nuôi dạy con cái tốt hơn...Chương trình sẽ có 04 bước tài liệu để truyền tải cho bạn nắm bắt các giá trị cốt lõi về chương trình cố vấn toàn diện và cách thức xây dựng MỘT DOANH NGHIỆP HẠNH PHÚC. Và giúp bạn nắm bắt, khởi động xây dựng DOANH NGHIỆP HẠNH PHÚC CỦA RIÊNG MÌNH dưới sự hợp tác, chỉ dẫn của những người cố vấn, của môi trường những người bạn cùng tiến, giúp bạn tự tin vững bước trên hành trình xây dựng ước mơ...

register now

© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Powered by http://vominhthuan.kblinux.com | Designed by Võ Minh Thuận