ĐẶT LỊCH NHẬN CUỘC GỌI
TỪ THUẬN HOẶC LEADER CỦA THUẬN

Giải thích một số từ tiếng Anh trên lịch

Sun (Chủ nhật) - Mon (Thứ 2) - Tue (Thứ 3) - Wen (Thứ 4) - Thu (Thứ 5) - Fri (Thứ 6) - Sat (Thứ 7) 

AM: Buổi sáng / PM: Buổi chiều tối
(8:00 AM = 8 giờ sáng- 3:00PM = 3 giờ chiều)

Bước 1: Bạn bấm chọn ngày mà bạn muốn nhận cuộc gọi 

Bước 2: Bấm chọn thời gian bắt đầu ở cột "Slots" bên tay phải, mỗi cuộc hẹn mặc định là 30 phút

Bước 3: Một khung nhỏ hiện lên, bạn nhập tên của bạn vào khung "Name", Email của bạn vào khung "Email", Nội dung muốn trao đổi ở cuộc hẹn vào khung "Message" 

Bước 4: Bấm "Book" ở nút màu đỏ là xong

Bước 5: Check mail.

Bước 6: Nếu bạn không thể đợi, gọi ngay vào số 0932.658.966 để vượt lên khỏi hàng đợi.

Sell out your Next Event Fast!

Enter your details below to get instant access to [enter lead magnet name here]

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close