• Chương trình kinh doanh bước 01

  Xây dựng nền tảng cơ bản để hiểu đúng về cách thức vận hành kinh doanh trong thời đại công nghệ thông tin …

 • Chương trình kinh doanh bước 02

  Trao đổi về định hướng tổng quan của dự án và những thành quả đạt được trong dài hạn

 • Chương trình kinh doanh bước 03

  Chia sẻ thông tin cụ thể về các đối tác kinh doanh chiến lược

 • Chương trình kinh doanh bước 04

  Xây dựng kế hoạch bắt đầu kinh doanh, lên thời gian biểu và dự toán tài chính

fade-leftfade-rightBƯỚC 03: CỤ THỂ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO

THÔNG TIN TOÀN CẦU VỀ TẬP ĐOÀN +


Video "Giới thiệu về Amway Việt Nam"Video "Điều gì làm nên Amway"Video "Nhà máy Amway Việt Nam"Video "Niềm tin về năng lực ở con người"Video "Giá trị tưởng thưởng của Amway"Video "Giá trị đằng sau sản phẩm Amway"


CÁC TRIỆU PHÚ NÓI GÌ VỀ NETWORK MARKETING +


Video "Robert Kiyosaki- Tại sao lại là Network Marketing"Video "Sức Mạnh của Network Marketing - Brian Tracy"Video "Giá trị của Network Marketing - Paul Zane Pilzer"Video "Sức mạnh của Network Marketing - Tony Robbins"


© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Powered by http://vominhthuan.kblinux.com | Designed by Võ Minh Thuận