Bạn vui lòng kiểm tra email với nội dung "Bắt đầu kinh doanh cùng Thuận". Nếu không nhận được, bạn vui lòng kiểm tra thư mục Promotions hoặc Spam, rất có thể email bị chuyển vào phần này (do lần đầu tiên bạn nhận email từ Thuận)


Nếu cần hỗ trợ, bạn có thể nhắn tin qua Facebook Messenger: Võ Minh Thuận


CHÚC SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT! Võ Minh Thuận