HỘI THẢO TRỰC TUYẾN TRÊN WEB


3 Bí Mật Để Xây Dựng Một Công Việc Kinh Doanh Online Có Lợi Nhuận Ngay Trong 30 Ngày Đầu

....thậm chí không cần vốn, không cần ôm hàng và cũng không cần bất cứ kinh nghiệm nào

ngưòi trình bày

Thuận Võ

Internet Marketer/Business Coach

"Thuận Võ là một nhà kinh doanh và tiếp thị trên Internet. Anh có kinh nghiệm kinh doanh và huấn luyện đội nhóm, xây dựng hệ thống bán hàng online/offine hơn 10 năm qua.

Hiện tại, anh dành nhiều thời gian để nghiên cứu các chiến lược tiếp thị mới nhất trên Internet, xây dựng hệ thống bán hàng tự động và đi sâu nghiên cứu vào mảng Copywriting".

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Chọn khung giờ phù hợp với bạn, điền tên và email hay dùng.
Sau khi đăng ký, kiểm tra email để nhận link tham dự.
Nếu không nhận được mail, bạn vui lòng kiểm tra tất cả các thư mục. 
Thời lượng webinar là 70 phút

Close