{91/1000} TẠI SAO CÓ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC CUỘC ĐỜI?

Bạn có thể nhìn lại những người bạn xung quanh mình, có những người thành công hơn bạn, có những người chưa thành công bằng bạn

Sự khác biệt lớn ở đây là gì?

Đó là nổ lực mỗi ngày nhiều hơn một chút…

Lúc bạn học thì người khác ngủ

Lúc bạn làm thì người khác lười nhác

Lúc bạn chuẩn bị thì người khác rong chơi

Lúc bạn mua khóa học thì người khác dùng tiền đó đi nhậu

Lúc bạn khởi nghiệp thì người khác cảm thấy an nhàn với đồng lương hiện tại

Và bạn đạt được ước mơ, trong khi người khác chỉ là ao ước

#About_Me: http://vominhthuan.commy-story/