{51/1000} MỘT ĐỨA BÉ ĐƯỢC CẢ THẾ GIỚI YÊU MẾN KHI TRAO CHÚNG 03 QUYỀN NÀY (P2)

Nếu chúng ta muốn dạy con nhàng tênh trong khi con cái vẫn được trưởng thành phát triển, thì bên dưới đây là 03 quyền chúng ta cần trao cho con

1, QUYỀN ĐƯỢC TRƯỞNG THÀNH

Khác với nuông chiều, sung sướng, dễ dàng,…

Cho con tự làm những việc chúng có thể làm và hơi khó hơn một chút so với năng lực của chúng

Với một chút khó hơn đấy, con sẽ “xé rào” và “vượt ngưỡng” bản thân, phát triển ở vùng thoải mái lớn hơn

Vai trò của bố mẹ: định hướng hành động, động viên, khen tặng các nổ lực của con

Điều bố mẹ nên tránh: không cần cầu toàn con sẽ làm 100% xuất sắc, con làm 5-6/10 điểm là đủ để chúng ta khen, động viên, khích lệ. Từ 5-6/10 điểm, dần dần sẽ lên 7-9.. điểm

2, QUYỀN ĐƯỢC RA QUYẾT ĐỊNH SAI SÓT, LẦM LỖI

Khác với đòi hỏi phải hoàn hảo, phải điểm cao, phải thành tích, … phải giữ sĩ diện cho bố mẹ, gia đình…

Chúng ta học nhiều khi gặp khó khăn, thử thách và những lần sai sót, lầm lỗi, con cũng vậy

Con ra quyết định sai sót, lầm lỗi trong phạm vi được định hướng của chúng ta, sẽ giúp con đúc kết bài học để sửa lỗi và chịu trách nhiệm với quyết định đó

Vai trò của bố mẹ: Dự báo mức độ hậu quả của quyết định nằm trong vùng cho phép của trẻ, và khuyến khích con dám đưa ra quyết định, giải pháp và dám chịu trách nhiệm với quyết định đó

Điều bố mẹ nên tránh: quyết định thay con, đưa ra giải pháp thay con khi con có thể làm điều đó

3, QUYỀN ĐƯỢC RÈN LUYỆN, CHƠI VỚI THÁCH THỨC

Khác với an toàn, bảo bọc, và cái gì cũng phải xin phép ba mẹ, cái gì khó khổ cũng làm hộ con,…

Con cần đón nhận KHÓ KHỔ, để rèn luyện nghị lực và kiên cường

Vai trò bố mẹ: động viên con đón nhận khó, khổ, càng đón nhận sớm, ra đời con càng vững vàng

Điều bố mẹ nên tránh: làm hộ con, bao bộc con

#About_Me: http://vominhthuan.commy-story/