Daily Archives: 09/18/2021

{122/1000} ĐÂU LÀ NĂNG LỰC THẬT SỰ CỦA BẠN ?

Có một con tuấn mã đang đợi bá nhạc đến để mang nó đi (ngụ ý một người giỏi biết phát hiện và sử dụng tài năng). Một hôm, có một người thương nhân đến hỏi: “Ngươi có bằng lòng đi theo ta không?” Con tuấn mã lắc đầu nói: ...

Read More »