Daily Archives: 09/16/2021

{120/1000} CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH CHỦ DOANH NGHIỆP

#01 NHÓM CHUYÊN GIA Được đào tạo trở thành người chuyên nghiệp trong một lĩnh vực nào đó Họ là người làm công tác chuyên môn: kỹ sư, bác sĩ, luật sư, giáo viên, nhân viên bán hàng,… Chuyên gia là người tạo ra tiền cho doanh nghiệp Nhóm này ...

Read More »