Daily Archives: 09/13/2021

{118/1000} BẠN CÓ BIẾT KẾT QUẢ CUỘC SỐNG ĐẾN TỪ 100% CÁCH PHẢN ỨNG CỦA TA ?

Cuộc sống là chuỗi những sự kiện liên tục diễn ra trong cuộc đời, cùng một sự kiện nhưng kết quả ở mỗi người khác nhau, tất cả nằm ở chỗ cách phản ứng khác nhau ở mỗi người Khi cháy nhà, có người lo buồn, có người xem đó ...

Read More »