Daily Archives: 09/09/2021

{115/1000} BAO NHIÊU LẦN BẮN TRƯỢT ĐỂ CÓ MỘT LẦN BẮN TRÚNG ?

Tôi chưa thấy ai thành công mà không trải qua những lần thất bại, trừ duy nhất một người đó là người không làm gì cả. Để bắn trúng được đích thì bạn phải bắn trượt nhiều lần Để đứng dậy thì bạn phải vấp ngã Để thành công bạn ...

Read More »