Daily Archives: 09/08/2021

{114/1000} ĐÃ BAO LÂU RỒI CHÚNG TA CHƯA THAY ĐỔI

Thế giới đang thay đổi từng ngày, nếu không thay đổi chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau Nhiều anh chị em chia sẻ rất muốn thay đổi được được tốt hơn, nhưng chỉ muốn mà chưa ra quyết định thay đổi ngay lặp tức. Tại sao chúng ta ...

Read More »