Daily Archives: 09/05/2021

{112/1000} TẠI SAO NHÌN VÀO ĐIỂM TỐT CỦA AI ĐÓ GIÚP BẠN TỐT HƠN?

Chúng ta luôn có những sở trường để ảnh hưởng một ai đó, và chúng ta cũng bị một ai đó ảnh hưởng bởi sở trường của họ mà ta không có. Thành tựu cá nhân không thể chỉ dựa vào bản thân một mình ta. Mục tiêu càng lớn ...

Read More »