Daily Archives: 09/04/2021

{111/1000} BỨC TRANH CUỘC ĐỜI CỦA CHÚNG TA ĐƯỢC VẼ NHƯ THẾ NÀO ?

Không biết bạn có tin không, nhưng những gì chúng ta có ngày hôm nay đều là những gì đã có trong tâm trí chúng ta trong nhiều năm trước. Bức tranh cuộc đời là công cụ đầu tiên cũng là duy nhất giúp chúng ta đến với những gì ...

Read More »