Daily Archives: 09/01/2021

{109/1000} KHÔNG LÀM ĐƯỢC ĐÂU, CẢN TRỞ TA SUỐT ĐỜI

Dù biết làm thì người ta vẫn bảo không làm được đâu, đây là kiểu tư duy rào cản rất lớn cho sự thành công Sếp chưa chấm dứt câu đề nghị, đã nhận được phản hồi em không làm được đâu Đối tác chưa hoàn tất bài báo cáo ...

Read More »