Daily Archives: 07/15/2021

{75/1000} TÔI TIN BẠN XỨNG ĐÁNG CÓ CUỘC SỐNG TỐT HƠN NHỮNG GÌ BẠN ĐANG CÓ

Bill Gates đã đã từng nói “Sinh ra trong nghèo khó không phải lỗi ở bạn, nhưng chết đi trong nghèo khó đó chính là lỗi của bạn” Để bỏ cái chưa tốt để lấy một cái tốt hơn thì rất dễ dàng để ta đưa ra quyết định Nhưng ...

Read More »