Daily Archives: 07/12/2021

{72/1000} BỨC THƯ MỞ VỀ NHỮNG GIÁ TRỊ MÀ THUẬN ĐANG HƯỚNG TỚI CỘNG ĐỒNG

Chào buổi sáng đầu tuần tràn đầy năng lượng 5000 anh chị em! Chỉ cần 05 phút sắp tới đây, anh chị sẽ hiểu hơn về Thuận và những giá trị mà Thuận và gia đình mình đang hướng tới cộng đồng. Và ở đâu đó, chúng ta sẽ có ...

Read More »