Daily Archives: 07/06/2021

{67/1000} TUỔI THƠ LAM LŨ ĐÃ TẠO NÊN NGHỊ LỰC PHI THƯỜNG TRONG TÔI

Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, dầm mưa dãi nắng là một tuổi thơ đầy gian khó của cuộc đời tôi. Một tuổi thơ đã hình hài nên tính cách con người đầy nghị lực trong tôi. Tôi nhớ khi lên 5, tôi cùng đám bạn hay ra ...

Read More »