Daily Archives: 06/17/2021

{53/1000} 10 NĂM MỘT HÀNH TRÌNH ĐỂ THAY ĐỔI

Nếu sau 10 năm, chúng ta vẫn còn làm những việc chúng ta đang làm, có lẽ đó là một lựa chọn sai… Mỗi công việc đều mang tới cho ta những giá trị khác nhau. Và công bằng mà nói, có những công việc lấy đi quá nhiều thời ...

Read More »