Daily Archives: 06/08/2021

{48/1000} CHIẾC ĐỒNG HỒ CỦA CUỘC ĐỜI CHÚNG TA

Cứ 05-06 giờ sáng thức dậy, mắt lắm lem, tôi chợt hạnh phúc bên cặp mắt ráo hỏi mang hình bóng mẹ, không cần đồng hồ báo thức, không cần smartfone canh giờ, mẹ như một chiếc đồng hồ sinh học canh chỉnh cả cuộc đời của chúng tôi. Tôi ...

Read More »