Daily Archives: 06/05/2021

{45/1000} LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHẤM DỨT KỊCH BẢN THIÊN TAI VÀ DỊCH BỆNH LẶP LẠI TRONG CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA?

Các anh chị có biết không, đa số chúng ta đều rất bị động để ứng phó với dịch bệnh và thiên tai (ở khía cạnh cá nhân) Mất việc sau một đêm là chuyện hết sức bình thường trong đại dịch này Doanh nghiệp đóng cửa sau một đêm ...

Read More »