Daily Archives: 06/03/2021

{43/1000} MUỐN LÀM LỚN PHẢI VƯỢT QUA NHỮNG SUY NGHĨ NHỎ (P2)

Nếu bạn muốn rút ngắn hành trình chinh phục mục tiêu trong cuộc sống, bạn cần tránh những tác động không mong muốn của 21 cách tư duy dưới đây 1/ Đâu có gấp gì đâu, để ngày mai làm cũng được: Có một ngày mai rồi sẽ có hai ...

Read More »