Không cần phải đốt sách để phá hủy một nền văn hóa. Chỉ cần buộc người ta ngừng đọc mà thôi ~ Mohamad Gandi

THÂN TẶNG NHỮNG ĐỌC GIẢ YÊU SÁCH 

Những Người Đang Tìm Kiếm Sự Thay Đổi Tích Cực Cho Cuộc Sống Của Mình

ĐĂNG KÝ

Vui lòng điền đầy đủ thông tin của Bạn vào ô bên dưới

privacy Bạn ghét Spam, và tôi cũng vậy